09. april – Posjeta predstavnika Međunarodnog borda za kontrolu narkotika CALIMS-u

0
261

Član Međunarodnog borda za kontrolu narkotika (INCB) dr Galina A. Korchagina i predstavnik Sekretarijata INCB gđa Raechelle Newman-Smajli su u okviru prve zvanične posjete Crnoj Gori, koja se realizovala u periodu od 09. – 11.aprila 2019. godine, posjetili Agenciju za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS).
Cilj posjete je bio razmatranje implementacije konvencija Ujedinjenih nacija koje se odnose na oblast kontrole opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, uključujući i izvještavanje i saradnju sa INCB-om u skladu sa konvencijama. Na sastanku, kojem su prisustvovali direktor CALIMS dr Milorad Drljević, pomoćnik direktora gđa Željka Bešović i rukovodilac Odjeljenja za izdavanje dozvola za uvoz-izvoz i tranzit droga mr sci. pharm. Jasmina Krlić, predstavljena je uloga CALIMS u implementaciji ovih konvencija.
Predstavnici INCB će nakon zvanične posjete koja je obuhvatila obilazak svih značajnih institucija u sistemu kontrole opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, pripremiti izvještaj koji će dati preporuke za unapređenje postojećeg sistema do najviših standarda u ovoj oblasti.