10. decembar – Klinički centar obezbijedio još 54 kiseonička mjesta

0
68

Klinički centar Crne Gore, s obzirom na sve složeniju epidemiološku situaciju i povećanje broja oboljelih od korone, obezbijedio je ugradnju još 54 nova kiseonička, kako ne bi došlo do deficita kiseoničkih mjesta. Takođe, s obzirom da su do sada kiseonička mjesta bila razruđena po cijeloj zdravstvenoj ustanovi, zbog epidemiološkog značaja, odnosno sprečavanja širenja infekcije, sva kiseonička mjesta biće lokalizovana na jednom mjestu. Ovakva organizacija i bezbjednija je i lakša za same ljekare.

U ovom periodu, pored ljekara koji su konstantno angažovani za liječenje Covid pacijenata, uključili su se i ljekari koji se do sada nisu bavili liječenjem Covid pacijenata, a ukoliko se iskaže potreba svi ljekari svih specijalnosti, počevši od direktora KCCG, radiće sa ovim pacijentima, s tim što će prije toga proći adekvatnu i praktičnu i teorijsku obuku i edukaciju neophodnu za normalno liječenje tih pacijenata.