09. decembar – U jednoj nedjelji 200 pacijenata priznalo davanje mita – Hrvatska

0
274

Gotovo 200 hrvatskih pacijenata u samo osam dana prijavilo se u Udruženje za zaštitu prava pacijenata kako bi ukazalo na to da su dali mito ljekarima. Pritom je otkriveno da ljekari mito traže na vrlo perfidan način, često plašeći pacijenete i šaljući ih na više kontrola sve dok ne donesu novac.

U jeku skandala i istrage oko navodnog davanja mita u iznosu od 3000 eura jednom splitskom kardiohirurgu zaposlenom u KBC Split, hrvatsko Udruženje za zaštitu prava pacijenata pokrenulo je kampanju, odnosno, pilot-projekat Antikorupcija u zdravstvu i samo u osam dana primili su gotovo 200 anonimnih prijava za mito u raznim hrvatskim bolnicama. – Osim kardiohirurgije KBC-a Split, koja se u tim anonimnim prijavama navodi 22 puta, ističu se i slučajevi davanja, odnosno primanja mita i u KB Dubrava, KBC Zagreb (Rebro), kao i slučajevi mita iz jedne hrvatske onkologije, a spominju se i još neke hrvatske kardiohirurgije – kaže predsjednica Udruženja Jasna Karačić dodajući kako su svojom kampanjom željeli potstaći građane da prijavljuju takve slučajeve te i da iskorijene ovaj problem u hrvatskom zdravstvu.

Karačić otkriva iznose mita koji su dosad prijavljeni.
– Radi se o iznosima od hiljdu do pet hiljada eura, zavisno o težini operativnog zahvata. Od ovih 200-tinjak prijava kod njih tek oko 10 posto smo primijetili odstupanje od onoga što smo ih pitali, odnosno dobili smo neadekvatne odgovore pa ih nismo ni uzeli za ozbiljno. Ovim želimo sankcionisati pojedince koji stvaraju ružnu sliku o hrvatskom zdravstvu, u odnosu na sve one ljekare i medicinske sestre koji su za svoje pacijente na raspolaganju 24 sata dnevno i koji odgovorno i pošteno obavljaju svoj posao – kaže Karačić dodajući kako su ih podržali i mnogobrojni ljekari, ali i da su u kontaktima s Ministarstvom zdravlja i USKOK-om.