09. septembar – U DZ Podgorica na specijalizaciji 15 ljekara

0
227

Podgorički Dom zdravlja riješio je problem manjka tri pedijatra. Konkursom od prošle godine iz te zdravstvene ustanove, zaposlena su dva izabrana doktora za djecu – pedijatra, dok je jedan došao iz druge zdravstvene ustanove na osnovu sporazuma o preuzimanju uz saglasnost Ministarstva. Takođe, na specijalizaciji iz raznih oblasti medicine trenutno se nalazi 15 zaposlenih.

U Domu zdravlja Podgorica trenutno radi 27 specijalista pedijatrije, što odgovara broju predviđenih izvršilaca Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u okviru organizacione cjeline Izabrani doktor za djecu.