10. decembar – Dodatne edukacije u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć

0
74

U  jedinici za Hitnu medicinsku pomoć u Podgorici  uspješno je obavljena prva edukacija, osposobljavanje kadra za korišćenje  Otoskop aparata u dijagnostici akutnih oboljenja uha. Poštujući epidemiološke mjere,  edukaciju ljekara u Zavodu obavila je dr Ivana Mićević-Manojlović, spec. ORL. Edukacije ljekara jasno su prepoznate kao nešto čemu se mora dati prioritet, a sve u cilju unapređenja kvaliteta medicinskih usluga u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć. Od dugogodišnjih partnera kompanije  Farmont, Zavod za Hitnu medicinsku pomoć dobio je donaciju 3(tri) OTOSKOP SETA. Pomoćnica direktora za medicinska pitanja Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć dr Vesna Mitić-Lakušić ističe da se od zdravstvenog sistema  očekuje da na kvalitetan i ažuran način odgovara potrebama građana kojima je neophodna neodložna medicinska pomoć. Zahvalni smo partnerima na donaciji I spremnosti da potpomognu naš rad jer  nam je prioritetna aktivnost  kontinuirana edukacija ukupnog medicinskog kadra, kao i poboljšanje kvaliteta  zdravstvenih usluga, dok sigurna i visokokvalitetna zdravstvena zaštita treba da postane prioritet svake zdravstvene ustanove i pojedinaca koji sprovode zdravstvenu zaštitu.