10. januar – Nova naučna otkrića u liječenju karcinoma – SAD

0
278

Naučnici su potvrdili efikasnost metoda liječenja karcinoma protonskim zračenjem, a cio proces liječenja traje manje od jedne sekunde, navodi se u istraživanju koje je objavljeno u časopisu International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

Radioterapija ili zračenje je jedna od metoda liječenja zloćudnih tumora. U te svrhe najčešće se koristi fotonsko zračenje, iako istraživanja koja su urađena poslednjih godina pokazuju da takozvani metod fleš-terapije (terapija impulsnim snopom zračenja), tokom koje se koriste protoni za zračenje oboljelih tkiva, mnogo manje oštećuje zdrava tkiva, a ima istu efikasnost.

Naučnici iz Centra za onkologiju pri Univerzitetu u Pensilvaniji (SAD) sproveli su uporedno istraživanje, čiji su rezultati potvrdili da fleš-terapija smanjuje rizik od nuspojava za oko dvije trećine u poređenju sa fotonskim zračenjem. Primijećeno je da su rezultati liječenja kod obje grupe pacijenata bili gotovo isti.

Zbog veće mase protona u poređenju sa elektronima, oni se malo rasipaju, a zahvaljujući tome se snop zraka preciznije fokusira na tumor i minimalno oštećuje okolna zdrava tkiva. Pored toga, liječenje traje manje od jedne sekunde, umjesto nekoliko nedelja terapije fotonskim zračenjem.

To je prvo istraživanje o rezultatima upotrebe protona umjesto elektrona za generisanje fleš-zračenja pomoću običnog kliničkog aparata za radioterapiju. Istraživanje pokazuje da se protonsko zračenje za efikasno liječenje karcinoma može koristiti već danas i da nije potrebna specijalna oprema.

Ipak, potrebno je izvršiti određena poboljšanja. Na primer, autori rada navode da su morali da razviju posebne senzore za precizno mjerenje doza zračenja, jer su se obični detektori brzo zasitili zbog velikih doza radijacije i ogromne brzine čestica.