10. oktobar – Održana konferencija endokrinologa

0
438

U Budvi u hotelu Avala od 10 do 13 oktobra organizovana je druga zajednička konferencija endokrinologa Crne Gore i Srbije. Organizatori ovog skupa su bili Udruženje endokrinologa Crne Gore i Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva.

Tokom Konferencije održano je osam sesija na teme: Šećerna bolest, Gojaznost i poremećaji lipida, Incidentalomi u endokrinologiji, Hipofunkcije u endokrinologiji, Endokrini tumori, Osteoporoza i elektroliti, Reproduktivna endokrinologija kao i nekolika satelitska simpozijuma u organizaciji farmaceutskih kompanija koje djeluju na tržištu Crne Gore. Predavanja su održana od strane eminintnih stručnjaka, akademika, profesora i ljekara specijalista endokrinologije.

Rad Konferencije su pratili mnogi stručnjaci iz Crne Core, zemalja okruženja i Evrope, a učešće su imali specijalizanati, medicinske sestre i tehničari kao i studenati medicine Univerziteta Crne Gore.

Uz veliki broj poster prezentacija kao i nekoliko work shopova održan je i sestrinski simpozijum drugog dana skupa.

Organizacioni odbor činili su predsjednici prof. dr Milan Petakov i prof. dr Snežana Vujošević, a generalni sekretar je bio ass. dr Emir Muzurović. Članstvo organizacionog odbora čini su akademik Nebojša Lalić, ass. dr Sreten Kavarić, dr Olivera Bošković, prof. dr Sandra Pekić i prof. dr Marina Đurović dok su naučni odbor činili takođe stručnjaci iz oblasti endokrinologije iz Crne Gore i Srbije: akademik Nebojša Lalić, akademik Dragan Micić prof. dr Snežana Vujošević, prof. dr Milan Petakov, prof. dr Svetozar Damjanović, prof. dr Vera Popović, prof. dr Marina Ratković, prof. dr Aneta Bošković, prof. dr Mira Samardžić i Prof. dr Ljilja Gledović Musić.

U toku rada Konferencije održana je prateća izložba u holu hotela Avala. Najpoznatiji proizvođači ljekova, laboratorijske i druge medicinske opreme izlagali su svoje najnovije proizvode.