30. oktobar – CALIMS – Obavještenje za usklađivanje maksimalnih cijena ljekova

0
399

Obavještenje za nosioce dozvola za stavljanje lijeka u promet i nosioce dozvola za promet ljekova na veliko, da je za ljekove koji imaju utvrđene maksimalne cijene ljekova, obavezno usklađivanje maksimalnih cijena u skladu sa Uredbom o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova (“Službeni list CG”, br. 44/15, 65/15 i 57/16) izdala je Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Prethodne utvrđene maksimalne cijene ljekova je neophodno uskladiti zbog promjena cijena ljekova u referentnim zemljama.

Zahtjeve za usklađivanje maksimalnih cijena ljekova, sa dokumentacijom CALIMS će početi da prima od 04.11.2019. godine. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju u skladu sa Uputstvom za formiranje maksimalne cijene lijeka, koje se može pronaći u dijelu portala Regulativa/Uputstva.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 60 dana.