11. jun – Podrška Suverenog malteškog reda naporima zdravstvenog sistema

0
228

Crnogorski zdravstveni sistem obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu bez bilo kog oblika diskriminacije, a posebna pažnja usmjerena je na lica sa invaliditetom-prostora za napredak uvijek ima, a podršku u tom smislu Crnoj Gori spreman je da ponudi Suvereni Viteški red Hospitalaca Svetog Jovana od Jerusalima, od Rodosa i od Malte.
Ovo je saopšteno na sastanku ministra zdravlja Crne Gore, dr Kenana Hrapovića i novoimenovanog ambasadora Suverenog malteškog reda, Đan Anibala Rosija di Medelane.
Ministar Hrapović je ambasadora upoznao sa strateškim i normativnim aktima koja tretiraju oblast lica s invaliditetom, a posebno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o pravima pacijenata gdje je ovim licima garantovano pravo na jednakost u cjelokupnom tretmanu prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite.
Ambasador Rosija di Medelane iskazao je punu posvećenost u pružanju podrške u nabavci savremenih medicinskih pomagala za lica sa invaliditetom.