11. maj – Počele nacionalne multisektorske konsultacije o kontroli upotrebe duvana

0
50

Ministarstvo zdravlja, uz podršku Sekretarijata SZO Konvencije, Svjetske zdravstvene organizacije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), pokrenulo je proces procjene  (Needs Assesment WHO FCTC) realizacije obaveza i preporuka definisanih Okvirnom konvencijom o kontroli duvana.

Podsjećajući da Crna Gora već duži niz godina proživljava epidemiju štetne upotrebe pušenja, kao jednog od ključnih riziko faktora za nastanak hroničnih oboljenja, ministarka zdravlja, dr Jelena Borovinić Bojović, istakla je povodom otvaranja nacionalnih multisektorskih konsultacija, da efikasna kontrola upotrebe duvana predstavlja strateški prioritet Vlade Crne Gore. Prema njenim riječima, dosljedna implementacija obaveza iz ratifikovane SZO Okvirne konvencije o upotrebi duvana (WHO FCTC) predstavlja okosnicu nacionalnih napora na planu zaštite i očuvanja zdravlja, sprečavanja prijevremenog umiranja, kao i stvaranja uslova za pravičnije društvo u kojem niko neće biti zaboravljen.

Pozdravljajući prisutne dr Mina Brajović, šefica SZO Kancelarije u Crnoj Gori, istakla je da epidemija pušenja predstavlja generator hroničnih nezaraznih bolesti, kao velikog razvojnog problema. Prema njenim riječima, multisektorsko djelovanje, kroz SZO Okvirnu konvenciju za kontrolu duvana i Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, kao i angažman cjelokupnog društva, predstavljaju put stvaranja zdravog društva bez duvana i održive budućnosti za sve.

Duvanska industrija prepoznaje zemlje u tranziciji, uključujući i Crnu Goru, kao priliku za proširivanje tržišta, istakao je koordinator Razvijne podrške Sekretarijata SZO Okvirne konvencije, Andrew Black.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, ocijenila je da se analiza potreba dešava u ključnom trenutku društvenog i ekonomskog oporavka Crne Gore od krize. – UNDP prepoznaje ključnu ulogu kontrole duvana u zaštiti zdravlja i socijalno-ekonomskog blagostanja. Efekti epidemije duvana prepoznati su Agendom održivog razvoja 2030, jer utiču na nejednakost, produbljuju siromaštvo i usporavaju ekonomski rast. Pandemija COVID-19 još jedan je čvrst razlog zbog kojeg je potrebno što prije djelovati, navela je Gašparikova.

Na multisektorskom sastanku učestvovalo je više od 20 predstavnika relevantnih sektora Vlade Crne Gore, Sekretarijata SZO Konvencije,  UNDP-a, SZO  i civilnog sektora. U okviru procesa procjene planiran je niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima različitih institucija Vlade Crne Gore u periodu od 10-12.maja 2021. godine. Svrha procesa je identifikacija nedostataka i izazova vezanih za kontrolu duvana u državi, kao i formulisanje ključnih preporuka u cilju dinamiziranja implementacije Okvirne konvencije u Crnoj Gori.