11. mart – Dobra saradnja u oblasti zdravstva između Crne Gore i NR Kine

0
245

Crna Gora i Narodna Republika Kina imaju razvijene političke i ekonomske odnose, s posebnim akcentom na oblast zdravstva, saglasili su se ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i ambasador NR Kine Liu Jin, na održanom sastanku u Ministarstvu zdravlja.
Ministar Hrapović zahvalio se na 735.000 eura vrijednim donacijama u poslednje dvije godine. Naime, 2017. godine donirano je 13 sanitetskih vozila, a prošle godine Ambasada NR Kine obezbijedila je novčana sredstva za nabavku transportnog inkubatora za kliniku za ginekologiju i akušerstvo.
Ministarstva zdravlja dvije zemlje od 2011. godine potpisnici su Memoranduma o razumijevanju, a mogućnosti dalje saradnje sagovornici vide u oblasti telemedicine, kao i edukacije i razmjene iskustva zdravstvenih profesionalaca.
Ambasador NR Kine Liu Jin interesovao se za pravni status pružanja usluga alternativne medicine.
U skladu sa opredijeljenim stavovima Svjetske zdravstvene organizacije, Ministarstvo zdravlja je priznalo tradicionalne kineske metode liječenja, kao provjerene i neškodljive po zdravlje. Međutim, trenutno je na snazi Pravilnik o tradicionalnim i alternativnim metodama liječenja iz 2014. godine, koji ne propisuje bliže uslove pod kojim se mogu pružati priznate metode alternativne i tradicionalne medicine.
Hrapović je informisao Liu Jina da je u okviru Programa rada Vlade za ovu godinu, u okviru izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđeno usvajanje podzakonskog akta o bližim uslovima pod kojim se mogu pružati priznate metode alternativne i tradicionalne medicine i donositi rješenja o dozvoli za rad takvih ustanova.