0
606

Hormonska supstitucija je najefektivniji tretman klimakteričnih problema i najkorisnija je prije 60. godine, odnosno u prvih deset godina menopauze (Global Cinsensus Statement 2013). Efikasnost supstitacione terapije je visoka, ali zavisi i od vremena kada je započeta. Noviji stavovi sugerišu da je potrebno započeti u ranoj fazi klimakterijuma, kada još nijesu nastala ozbiljna oštećenja u zidovima krvnih sudova. U okviru ove terapije se mogu javiti apsolutne kontraindikacije (karcinom dojke i endometrijuma, nedijagnostifikovana genitalna krvarenja, insuficijencija – oslabljena fukcija jetre i bubrega, tromboza i embolija, meningeom – tumor moždanih ovojnica, kao i trudnoća) i relativne kontraindikacije (oboljenja jetre, aktivna endometrioza, neregulisana arterijska hipertenzija i dijabetes, kao i kalkuloza – kamenac žučne kese). Danas se terapija može primjenjivati u vidu tableta, flastera ili gelova, vaginalno, preko nosne sluznice ili putem čepića za lokalnu primjenu.

Osim navedene estroprogesteronske supstitucije, potrebno je provjeriti i rad ostalih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, i u skladu sa tim nalazom tretirati klimakterijum i menopauzu, jer je ona sistemski proces, i tako je treba i tretirati.