12. januar – Besplatan aparat za samokontrolu šećera u krvi, trakice i lancete za osobe sa dijabetesom

0
426

Osobe sa dijabetesom, njih oko 35.000, koji su na terapiji insulinom ubuduće će imati besplatno aparat za samokontrolu šećera u krvi, dijagnostičke trake za aparat, kao i lancete za vađenje krvi iz prsta.
Ovo pravo obezbijeđeno je pravilnicima koje je Fond usvojio, a kojima su proširene liste medicinsko-tehničkih pomagala i liste bolesti, bolesnih stanja i posljedica povreda. Osiguranik koji prima insulin dva ili više puta dnevno, korisnici insulinske pumpe i maloljetnici ostvaruju pravo do 200 traka i lanceta mjesečno, dok oni koji su stariji od 18 godina imaju pravo na 25 do 100 lanceta mjesečno. Predlog za nabavku ovih pomagala daje doktor subspecijalista endokrinolog, a propisuje ga izabrani doktor na recept.
Spoljna portabilna insulinska pumpa ubuduće će se odobravati pacijentima sa dijabetisom tip 1 koji su na insulinu, kod kojih je na intenzifikovanoj terapiji insulinom utvrđena nezadovoljavajuća glikoregulacija ili ponavljane hipoglikemije ili je izražen fenom zore ili postoji loša metabolička regulacija kod djece i mladih do 26 godina kod kojih se nije uspjela postići zadovoljavajuća metabolička regulacija primjenom ostalih raspoloživih načina liječenja u trajanju od 12 mjeseci. Odobravaće se i pacijentima u slučaju ranih pojava hroničnih komplikacija dijabetesa ili u slučaju dijabetesa kod dojenčadi i djece predškolskog uzrasta, ako i kada postoje udružene hronične bolesti kao što su cistična fibroza ili celijakija. Pumpa se odobrava i osiguranom licu koje planira trudnoću, a intenzifikovanom insulinskom terapijom je loša glikoregulacija u periodu pripreme za koncepciju, u trudnoći i periodu dojenja.