18. januar – Promet ljekova mogu obavljati samo pravna lica – veledrogerije, koja za to imaju dozvolu CALIMS-a

0
265

Povodom interesovanja fizičkih lica (građana) da putem poštanskih pošiljki (DHL i sl) nabavljaju ljekove naručene na internetu odnosno poslate iz inostranstva, Ministarstvo zdravlja, Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) i Uprava carina, izdaju sljedeće zajedničko saopštenje:
U skladu sa Zakonom o ljekovima, promet ljekova koji uključuje i njihov uvoz i izvoz, mogu obavljati samo pravna lica – veledrogerije, koja za to imaju dozvolu CALIMS-a. Dozvola za rad veledrogeriji se izdaje nakon što se utvrdi da ona ispunjava sve neophodne uslove da bi mogla da adekvatno vrši nabavku, uvoz, transport, skladištenje i rukovanje ljekovima koje dalje isporučuje zdravstvenim ustanovama (apotekama, bolnicama i sl). Na ovaj način se osigurava zaštita zdravlja naših građana, kroz pouzdan i kontrolisan sistem distribucije ljekova.
CALIMS izdaje dozvole za uvoz ljekova isključivo veledrogerijama, odnosno dozvola ili bilo koja druga vrsta saglasnosti za uvoz se ne može izdati fizičkom licu. Fizičko lice može, bez dozvole ili saglasnosti CALIMS-a, unijeti sa sobom prilikom ulaska u zemlju količinu ljekova koja mu je potrebna za ličnu upotrebu ili za životinju koja putuje sa njim, najviše za šest mjeseci, a za ljekove koji sadrže droge i psihotropne supstance, najviše za 30 dana ukoliko kod sebe ima i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.
Takođe, u skladu sa Zakonom, kupovina ljekova putem interneta nije dozvoljena, a ukazujemo i na činjenicu da sve relevantne statistike SZO i zemalja EU pokazuju da je procenat otkrivenih falsifikovanih ljekova upravo najveći među ljekovima koji su nabavljeni putem interneta. Kupovinom lijeka putem interneta se stoga ne samo krši Zakon već se može i ozbiljno ugroziti zdravlje. Čak i ukoliko lijek nije falsifikovan, njegov kvalitet, pa time i efikasnost, mogu biti ozbiljno kompromitovani neadekvatnim transportom i uslovima skladištenja, a poštanske službe ne mogu uvijek da obezbijede da se potrebni uslovi transporta i čuvanja ispoštuju. Brojni proizvodi koji se prodaju putem interneta i koji mogu biti predmet poštanske pošiljke, uz mnoštvo neprovjerenih informacija o njihovoj primjeni, su područja koja sa sobom nose brojne rizike i ne mogu biti pouzdana alternativa postavljanju dijagnoze, propisivanju odgovarajućeg lijeka i konačno izdavanju lijeka od strane kvalifikovanog ljekara i farmaceuta.

Imajući u vidu sve navedeno, službenici Uprave carina neće dozvoliti uvoz pošiljki ljekova namijenjenih fizičkim licima, jer fizička lica ne mogu dobiti dozvolu od CALIMS-a kako bi izvršili uvoz lijeka u Crnu Goru.
Pacijenti trebaju da ljekove nabavljaju u zdravstvenim ustanovama, da se konsultuju sa ljekarom i farmaceutom o načinu njihove primjene, jer na taj način mogu biti sigurni da primjenjuju kvalitetan, efikasan i bezbjedan lijek, koji se u kontinuitetu prati od strane nadležnih institucija u Crnoj Gori.