13. januar – Adekvatno liječenje djece s psihičkim poremećajima

0
312

Crnogorski zdravstveni sistem obezbjeđuje adekvatno liječenje i tretman djece sa psihičkim poremećajima, kazala je generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja dr Mevlida Gusinjac.

Ombudsman je u izvještaju Mentalno zdravlje u Crnoj Gori ocijenio da djeca koja imaju mentalne smetnje ne ostvaruju pravo na potpunu, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Dr Gusinjac je kazala da je u Crnoj Gori, u okviru zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite i u Kliničkom centru Crne Gore, organizovano liječenje djece sa psihičkim poremećajima. Kako je navela, sprovode se brojne aktivnosti u cilju obezbjeđivanja uslova za organizovanje službi, odnosno izgradnju Klinike za psihijatriju u okviru KCCG, u čijem sastavu će biti i odjeljenje dječje psihijatrije.

– Do izgradnje te klinike zdravstveni sistem, kao što je navedeno, obezbjeđuje adekvatno liječenje i tretman djece sa psihičkim poremećajima – rekla je dr Gusinjac.

Ona je istakla da je Ministarstvo zdravlja kao imperativ i važan izazov prepoznalo brigu o djeci sa psihijatrijskim poremećajima. – A kako se radi o veoma osjetljivoj kategoriji populacije, veoma pažljivo, prije svega sistemski, pristupa se obezbjeđivanju adekvatnih uslova za medicinski tretman koji im je neophodan – naglasila je dr Gusinjac.

Ona je objasnila da prve preglede za otkrivanje i prepoznavanje psihijatrijskog poremećaja kod djeteta vrše izabrani pedijatri u domovima zdravlja.
– Oni procjenjuju psihički razvoj i mentalnu zrelost djece kroz deset preventivnih pregleda i to u prvoj, drugoj, četvrtoj godini života, kao i pred polazak u osnovnu školu, u drugom, četvrtom, šestom i devetom razredu osnovne škole, kao i u prvom i trećem razredu srednje škole – objasnila je dr Gusinjac.