14. februar – Tvrde da imaju super-vakcinu – SAD

0
88

Super-vakcinu trenutno testira američki vojni istraživački institut. U pitanju je spike-feritin-nanočestica-vakcina (Spike-Ferritin-Nanoparticle), skraćeno SpFN, namijenjena je zaštiti od zaraza s velikim brojem sojeva koronavirusa, a time i sprječavanju budućih pandemija. Redovno obnavljanje vakcinacije postalo bi nepotrebno, čak i u slučaju da se pojave nove varijante.

SpFN je proteinska vakcina, a princip djelovanja je sličan kao kod Novovaxovog proizvoda, koji je krajem decembra odobrila Evropska agencija za ljekove (EMA).

SpFN se bazira na feritinu, proteinskoj molekuli koja može pohraniti gvožđe. Ti molekuli se sami pretvara u „loptu” sa 24 polja, slično kao nogometna lopta. Tako na svako od tih polja može biti postavljen markantni spike-protein s različitom varijantom koronavirusa. Ta vakcina se čini promjenljivom i pogodnom za modifikacije. Tu šiljastu strukturu takozvanih spike-proteina koriste i vakcine koje su već odobrene. Šiljci su poput otvarača vrata koji se spajaju s receptorom ACE-2, omogućavajući koronavirusima prodiranje u ljudske ćelije.

Primanjem te vakcine proizvode se antitijela koja se za spike-protein vezuju tako da spajanje na receptor više ne funkcioniše i virus više ne može zaraziti ćelije. Istovremeno, vakcinaciom se aktiviraju T-ćelije, koje u slučaju zaraze prepoznaju i ubijaju zaražene ćelije i tako sprječavaju razmnožavanje virusa. Pored toga, a za razliku od iRNK vakcina, SpFN se ne mora skladištiti na jako niskim temperaturama, što je čini puno jednostavnijom za distribuciju. To inače vrijedi i za Novovaxovu proteinsku vakcinu.

Vakcina SpFN razvijena je na američkom vojnom institutu Walter Reed Armi Institute of Research (WRAIR). Najprije je testirana na rezus-majmunima.

Ova vakcina je pokrenula jaka neutralizirajuća antitijela protiv prvobitnog koronavirusa, kao i protiv još četiri njegovih sojeva: alfa, beta, gama i delta. Bila je efikasna čak i protiv virusa SARS-1, iako se taj tip virusa znatno razlikuje od SARS-CoV-2, navode istraživači instituta WRAIR u časopisu Science Translational Medicine.

Kako navode iz WRAIR-a, nakon uspješnog testiranja na majmunima počela je i prva faza testiranja na ljudima, koja bi trebala pokazati da li je ova vakcina jednako učinkovita i kod ljudi i dobro podnošljiva. Danas.hr