14. jun – Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti

0
256

Problem zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci u toku proteklih decenija dosegao je globalne razmjere i svako društvo ima obavezu da mobiliše sve raspoložive kapacitete kako bi se nosilo sa ovim izazovom. – Neophodna je adekvatna medicinska edukacija, zbog čega su ovakvi skupovi od velikog značaja – rekao je Milovan Vujović, generalni sekretar u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, pozdravljajući učesnike XI Međunarodne specijalističke škole Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), koja je, u saradnji sa ministarstvima zdravlja Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Mrežom South-Eastern Europe health network, održana u hotelu Cattaro u Starom gradu Kotor. Glavna tema Sveobuhvatni odgovori društva i države na probleme savremenih adikcija medicina, socijalna zaštita, kriminologija, okupila je eminentne stručnjake iz oblasti bolesti zavisnosti sa prostora bivše Jugoslavije. – Imamo zajedničke pacijente, ljudi koji se ovdje liječe, pa dođu u Sarajevo, kolege iz Crne Gore nas zovu da mu pomognemo, onda obrnuto, kad neki naš pacijent dođe ovdje, tako da ta neposredna, aktivna saradnja postoji. Zadovoljna sam što sarađujemo na taj način sa svim kolegama u regionu, kazala je dr Nermana Mehić Basara, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Dr Jelena Kavarić Brković, spec. interne medicine i kliničke imunologije u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu kaže da su odlaskom Global fonda sa ovog područja programi liječenja bolesti zavisnosti zamrli. -Slična situacija je kao i u Srbiji država nije prepoznala i preuzela te programe koje su vodile NVO, dok je u Hrvatskoj država preuzela svoj dio odgovornosti. Ti programi su doprinijeli približavanju i onih pacijenata koji nisu imali zdravstveno osiguranje, niti dokumenta, a imali su zdravstvenih tegoba, zavisnost. Jednom narkoman nije zauvijek narkoman, treba liječiti i tijelo i dušu to je naš pacijent, ti mladi ljudi su naši članovi porodice, komšije, braća, sestre – kazala je dr Kavarić Brković. -Bolesti zavisnosti su jedan od najvećih medicinskih i socijalnih problema današnjice, sa ogromnim posledicama, kako za pojedince, tako i za njihovu porodicu i cijelokupno društvo. Priroda ovih bolesti je recidivirajuća i svi mi koji se bavimo liječenjem zavisnika znamo koliko je to naporan i složen proces. Svjedoci smo da farmakoterapija, kao i brojne psiho i socioterapijske metode, često ne dovode do najboljeg rezultata, odnosno do trajnog održavanja apstinencije. Razlog ovakvog terapijskog ishoda možemo pripisati tome što se problem najčešće uočava i liječi tek u razvijenoj fazi bolesti kada dijagnostikujemo psihička i fizička oštećenja, kao i poremećaje ponašanja – kazala je dr Ljiljana Šiljak Vučeljić, novoizabrana predsjednica Udruženja psihijatara Crne Gore.

Na primjeru stubova koji drže Stari grad Kotor, dr Slavica Đukić Dejanović, direktorka škole, ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije i profesorka ECPD Univerziteta za mir UN, naglasila je potrebu povezivanja znanja i metodologija liječenja u oblasti adiktologije, nauke o bolestima zavisnosti. – Okupljamo se ne samo da bismo prenijeli znanja i informacije šta se u našoj sredini događa već da bismo skrenuli pažnju našim kolegama da adiktologija jeste mlada nauka, ali da iziskuje mnogo više razumijevanja. Druga poruka ove škole je da problemi o kojima ćemo razgovarati nikako ne pripadaju samo medicini već bez socijalne zaštite i njenog suštinskog ulaska i u etiopatogenezu, u probleme dijagnostike tretmana i dijagnostike. Ne odnosi se samo na zavisnosti onih supstanci o kojima često pričamo već i na probleme moderne adiktologije, jer zavisnost od internet tehnologija postaje naša realnost i prijeti da u budućnosti bude veliki problem – poručila je dr Đukić Dejanović. Prisutnima su se obratili i Negoslav Ostojić, izvršni direktor, Budimir Lazović, prodekan Međunarodnih postdiplomskih i doktorskih studija ECPD, te Zoran Zoričić, kodirektor škole, direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti, predsjednik Hrvatskog saveza KJ1A, Zagreb. Tokom predavanja psihijatri su se upoznali sa mjestom adiktologije danas u Agend i 2030 Ujedinjenih nacija. Uz finansijsku podršku Rotari kluba Kotor, danas će na brodu Vodena kočija učesnici škole održati okrugli sto na temu Adiktologija perjanica ili balast psihologije psihijatrija kao nužnost ili korak nazad.