15. maj – EDUKACIJA NAJSTARIJIH

0
305

golubovci

 

 

 

 

 

U cilju unapređenja zdravlja i prevencije bolesti starije populacije, a u skladu sa Memorandumom o saradnji sa Udru­ženjem penzionera Glavnog grada, Dom zdravlja – Podgorica orga-nizovao je tribinu na temu zdravstvenog prosvećivanja penzionera gradske opštine Golubovci. Edukativni skup održan je 15. maja, u prostorijama ove gradske opštine.