15. mart – Prezentovani rezultati rada Centra za kardiohirurgiju KCCG

0
287

Direktorka KCCG Zorica Kovačević i dr Nebojša Bulatović, direktor Klinike za bolesti srca, prezentovali su rezultate rada Centra za kardiohirurgiju za protekla tri mjeseca, kao i dalje planirane aktivnosti na podizanju nivoa zdravstvene zaštite u Klinici za bolesti srca KCCG.
Tim povodom direktorka Kovačević je naglasila da se danas u KCCG može dobiti standardna kardiohirurška operacija, koju bi pacijenti dobili bilo gdje drugdje u Evropi.
Takve ocjene, pojasnila je ona, potvrđene su i od konsultanata koji su zadnjih mjesec dana boravili u KCCG. Direktorka Kovačević je saopštila novinarima da menadžment , u cilju podizanja kvaliteta usluga koje se pružaju u Centru za kardiohirurgiju, planira nabavku neophodne opreme, obezbjeđivanje kadra i edukaciju zaposlenih.
KCCG je uradio potrebnu tehničku dokumentaciju i dostavio Ministarstvu zdravlja za nabavku savremene opreme, gdje posebno mjesto zauzima nabavka opreme za Centar za kardiohirurgiju (nabavka novih monitora, respiratora, hirurških setova, novih kreveta za kompletan Centar za kardiohirurgiju) kao i adaptacija postojećeg prostora koji treba da uradimo u avgustu mjesecu, za koju su obezbijeđena sredstva.
Kovačević je dalje kazala da u Centru rade četiri kardiohirurga, šest anesteziologa i tri kardiologa.
Govoreći o edukaciji zaposlenih, Kovačević je objasnila da je Vlada Crne Gore odobrila 700.000,00 eura za dodatnu edukaciju u svim zdravstvenim ustanovama od kojih će oko 70% koristiti zaposleni KCCG.