16. decembar – Direktorima zdravstvenih ustanova ne više od dva mandata

0
69

Direktoru zdravstvene ustanove prestaje mandat ukoliko je tu funkciju obavljao više od dva puta u kontinuitetu ili sa prekidima, predviđeno je dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje je predložila parlamentarna većina.

Propisano je da će se izbor direktora zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač država, a kojima je prestao mandat u skladu sa ovim zakonom, izvršiti u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

Kako se navodi, ranijim ciljanim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti pravničkom “gimnastikom”, omogućeno je da pojedini direktori zdravstvenih ustanova budu na tim pozicijama i više od dva mandata.

– Ovim dopunama će se precizirati pojedine odredbe zakona i onemogućiti kršenje odredbe da isto lice može biti direktor zdravstvene ustanove najviše dva puta – kaže se u obrazloženju.