16. decembar – KONTINUIRANO UNAPREĐENJE SARADNJE SA FARMACEUTIMA

0
258

16. i 17. decembra u prostorijama CALIMS-a, održana su dva sastanka posvećena edukaciji farmaceuta iz oblasti farmakovigilance (bezbjedna primjena ljekova). Sastanke je organizovala CALIMS u saradnji sa Farmaceutskom komorom, kao strukovnim udruženjem farmaceuta.

Značaj redovnog održavanja sastanaka ovog tipa i edukacije farmaceuta iz jedne od ključnih oblasti racionalne primjene ljekova je prepoznat i podržan od strane Ministarstva zdravlja, u smislu bolje implementacije zakonskih rješenja u dijelu obaveza zdravstvenih radnika vezano za prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova, čime se značajno unapređuje zdravlje građana Crne Gore.

Na sastancima je bilo riječi o ulozi farmakovigilance u zaštiti javnog zdravlja, značaju prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova, kao jednom od indikatora kvaliteta rada zdravstvene ustanove, pružena su praktična uputstva o načinu popunjavanja obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka, predstavljeni su dosadašnji razultati u prijavljivanju neželjenih dejstava od strane farmaceuta. Farmaceuti su pokazali izuzetno interesovanje i spremnost da iz pozicije stručnjaka koji učestvuju u obavljanju izuzetno značajne farmaceutske zdravstvene djelatnosti, daju svoj doprinos i unaprijede sistem farmakovigilance u Crnoj Gori.

Veliku pomoću u organizaciji skupa, koji je rezultirao značajnim odzivom farmaceuta, pružili su predstavnici Farmaceutske komore, na čelu sa predsjednicom mr ph Milankom Žugić.