17. decembar – PREDSTAVLJEN PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA U OBLASTI DIJAGNOSTIČKE RADIOLOGIJE

0
310

MED1Generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i bioetiku dr Mira Jovanovski-Dašić otvarila je, u amfiteatru Instituta za bolesti djece KCCG, Nacionalnu radionicu na temu: „Unaprjeđenje programa kontrole i osiguravanja kvaliteta u oblasti dijagnostičke radiologije″, koju je organizovalo Ministarstvo zdravlja. Radionica se održala 17. i 18. decembra, u okviru projekta „Nadgradnja sistema kontrole kvaliteta u dijagnostičkoj radiologiji za potrebe Nacionalnog programa za skrining raka dojke“, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom nauke Crne Gore i Međunarodnom Agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke predstavlja trenutno najznačajniji dokument kojim su projektovane posebne mjere zaštite zdravlja građanki Crne Gore kada je u pitanju karcinom dojke. Od juna 2010.godine, kada je usvojen, radi se na njegovoj promociji i animaciji svih segmenata društva, kako bi se na najbolji način doprinijelo jačanju svijesti o potrebi što aktivnije primjene odredaba ovog programa.

Savremena medicina napreduje iz dana u dan, ali nije svemoguća, a rano postavljanje dijagnoze daje veliku šansu za izlečenje – izjavila je dr Jovanovski Dašić.