16. jun – Nasilje nad medicinskim sestrama – Hrvatska

0
253

Rezultati istraživanja koje je sprovela Hrvatska komora medicinskih sestara pokazuju da je čak 89 posto anketiranih medicinskih sestara doživjelo na svom radnom mjestu neki oblik verbalnog ili fizičkog nasilja. Gotovo dvije trećine sestara (62 posto) kaže da su napadi na radnom mjestu bili verbalni, dok je nešto više od trećine (37 posto) uz verbalno, doživjelo i fizičko nasilje, istakla je Hrvatska komora medicinskih sestara.

U zadnjih pet godina napadi na medicinske sestre dogodili su se u 73 posto zdravstvenih ustanova koje su učestvovale u anketi. Istraživanje je pokazalo kako su u 77 posto slučajeva nasilni bili pacijenti, a u 56 posto roditelji ili pratnja pacijenta. Zabrinjavajuće je, kažu u Komori, da većina medicinskih sestara nije prijavila nasilje (63 posto), a kao razlog za to najčešće navode strah od dodatnih problema. Od 37 posto sestara koje su prijavile nasilje, više od 90 posto njih prijavilo je to poslodavcu, a samo 22 posto i policiji, sindikatu, sudu ili Komori.

Istraživanje je pokazalo da nasilje ostavlja posljedice na medicinske sestre koje su mu bile izložene. Tako 66 posto sestara osjeća povremeni ili stalni strah od nasilja, a njih pet posto bilo je prisiljeno da pođe na bolovanje.
– Glavni razlog istraživanja je sve veći problem nasilja nad medicinskim sestrama, koje može eskalirati do nivoa ugrožavanja njihovih života. Komora želi da ukaže na dubinu problema i nužnost njegova sistemskog rešavanja – istakla je predsjednica Komore Slava Šepec.
Zbog učestalih napada na medicinske sestre Komora je zatražila izmjene Kaznenog zakona i uvođenje novog kaznenog djela kojim bi se napad na medicinske sestre i druge zdravstvene radnike tretirao kao napad na službene osobe.
Šepec je izrazila zadovoljstvo jer je Vlada uzela u obzir njihove predloge pa nacrt izmjena Kaznenog zakona u članu 315. predviđa da će se napad na ljekare i zdravstvene radnike tretirati kao napad na službenu osobu. Nacrt definiše kaznu do tri godine zatvora za osobu koja upotrijebi ili zaprijetiti upotrebom sile nad zdravstvenim radnikom za vrijeme obavljanja njegog posla.