16. mart – Utvrđene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju

0
311

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisan potpun obuhvat lica koja treba da imaju svojstvo osiguranika.
U cilju usaglašavanja sa ovim Zakonom, utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, saopšteno je nakon sjednice Vlade kojom je predsjedavao potpredsjednik Milutin Simović.