17. mart – Održan sastanak ministra Hrapovića sa predstavnicima komora

0
232

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, sa sardanicima organizovao je sastanak sa predstavnicima strukovnih organizacija Crne Gore iz oblasti zdravstva, Ljekarskom, Farmaceutskom i Stomatološkom komorom.
Teme sastanka su bile dosadašnji rad komora i ostvareni rezultati, planirane aktivnosti u narednom periodu i mogućnosti za unaprjeđenje saradnje.
Hrapović je kazao da su na sastanku predložili određene mjere i aktivnosti, kako bi u narednom periodu zajednički radili na postizanju kvaltieta zdravstvene usluge za crnogorske građane, kao i na nivou standarda zaposlenih u zdravstvenom sistemu. On je naveo da će pomoć Minsitarstva u svakom pogledu biti svakodnevna, ukoliko ona bude potrebna komorama. Ministar je saopštio i da je u osnivanju Komora za fizikalnu terapiju.
On je, govoreći o Ljekarskoj komori, rekao da je Skupština Komore, koja je nedavno održana, na legalan i legitiman način izabrala predsjednika Skupštine.
– Ljekarska Komora treba da, u zakonskim rokovima, sazove Skupštinu na kojoj će ispraviti radnje koje su urađene suprotno Statutu, a tiču se izbora predsjednika Komore i njegovog zamjenika. Želimo da gradimo partnerstvo na jakim osnovama, kontinuiranu saradnju, stalnu komunikaciju i razmjenu stručnih mišljenja. Želimo da na pravi način iskoristimo kapacitete svih komora, jer tamo sjede najreprezentativniji članovi iz zdravstvenog Sistema. Nije namjera Ministarstva zdravlja, niti bilo koga zaposlenog u tom resoru, da pokušava da utiče na izbor skupštinskih tijela i ostalih radnih tijela u bilo kojoj komori, pa ni u Ljekarskoj – saopštio je ministar zdravlja.
On, kako je kazao, očekuje da će Ljekarska Komora u kratkom roku ispraviti nedostatke koji su utvrđeni na osnovu upravnog nadzora koje je sprovelo Ministarstvo zdravlja. Prema njegovim riječima, Ministarstvo zdravlja naložilo je da na narednoj Skupštini ta Komora uskladi novi Statut, u čemu je taj resor spreman da im pomogne u domenu koji je potreban.
Jovan Ivović iz Ljekarske komore izjavio je – Možda smo mi napravili neki pravni propust i nismo nešto uradili prema pravnim aktima, ali sam siguran da će ova novoizabrana Skupština uspjeti da to prevaziđe i da će sve ono što je možda pravno propušteno, legalizovati na pravi način, a sve u interesu poboljšanja statusa doktora medicine i zdravstvene situacije crnogorskih građana.
Borislav Ćalović iz Stomatološke komore naveo je da toj Komori, koja je osnovana prije oko tri mjeseca, slijedi mnogo posla, a sve da u cilju da što prije postigne kvaliteta komora koje više godina, a neke i decenija, postoje u okruženju dodajući da svaki stomatolog treba da da svoj doprinos ukoliko se želi postići cilj.
Mr ph Milanka Žugić iz Farmaceutske komore, saopštila je da ta Komora traži da Farmaceutski fakultet bude vraćen, u čemu bi voljeli da im pomogne ministar.
– Voljeli bi da napravimo svoj model mreže apoteka kao zdravstvenih ustanova koju Crna Gora još nema, zajedno sa Ministarstvom i, ukoliko je to moguće, da vlasništvo apoteke bude farmaceuta 100 odsto – rekla je Žugić.