17. april – Negativan prirodni priraštaj u Crnoj Gori

0
57

U Crnoj Gori je prošle godine zabilježen negativan prirodni priraštaj, prvi put od kada Monstat vodi statistiku. 

Prema podacima Monstata, prošle godine je rođeno 7.097 djece, dok su preminule 7.293 osobe.

Negativan priraštaj zabilježen je u 17 opština, od ukupno 24 u Crnoj Gori.

Najviši prirodni priraštaj je u Podgorici 628, Budvi 184 i u Rožajama 119, dok je najniži u Pljevljima, minus 262.

Podaci Monstata pokazuju da je u Crnoj Gori, već godinama, veći broj rođenih dječaka u odnosu na djevojčice. Prošle godine su rođena 3.674 dječaka i 3.423 djevojčice.

Najviše djece rođeno je u Podgorici, 2.496, što čini više od trećine živorođenih u Crnoj Gori, dok je najmanje djece rođeno u Šavniku, svega šest.

Najmanji broj rođenja registrovan je u aprilu, i to 500, a najviše u julu, 674.

Prema podacima Monstata, najmanje osoba je umrlo u maju 482, a najviše u decembru, i to 783.

Najviši prirodni priraštaj zabilježen je 2016. godine, kada je iznosio 1.105, a najniži u prošloj godini, minus 195.