17. Puna podrška liječenju zavisnika

0
233

– Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci je jedna od najznačajnijih institucija koja funkcioniše u okviru sistema zdravstvene zaštite na nivou Glavnog grada i ponosan sam na činjenicu što u Podgorici postoji i uspješno radi ustanova tog tipa, istakao je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković prilikom posjete ustanovi na Kakorickoj gori koja će uskoro obilježiti desetogodišnji jubilej. .

– Tokom današnjeg obilaska uvjerio sam se da Ustanova ima sve što je potrebno u pogledu prostronih, tehničkih i kadrovskih resursa i želim da u ime Glavnog grada izrazim zadovoljstvo što je to tako. Mislim da govorim u ime svih kada kažem da bih bio srećan da ne postoji potreba za radom ovakvih i sličnih institucija, međutim, bolest zavisnosti je bolest novog doba koja pogađa društva koja su prošla tešku tranziciju kao što je naše i sigurno da svako od nas poznaje nekoga ko se našao u toj vrsti problema. Meni je zbog toga jako drago da ti ljudi, koji su u jednom trenutku svog života napravili pogrešan izbor, imaju priliku da na ovom mjestu dobiju svu stručnu pomoć koja im je potrebna da se vrate na pravi put – naglasio je Vuković.
On je u ime Glavnog grada obećao svu neophodnu podršku koja je potrebna za dalje unapređenje kvaliteta rada Ustanove i uputio apel društvu u cjelini da pomogne ljudima koji završe stručni tretman na Kakrickoj gori kako bi ih oslodobili stigme koja ih vrlo ćesto prati i pružili im drugu šansu koja im je potrebna da bi trajno riješili svoj problem.
Direktor Ustanove Aleksandar Radinović je izrazio zadovoljstvo posjetom Gradonačelnika i tom prilikom ga bliže upoznao sa sadržajima Javne ustanove, aktivnostima i stručnim programima koje sprovode, kao i budućim pravcima razvoja i unapređenja pružanja usluga i tretmana korisnika.
-Trenutno na tretmanu imamo 46 klijenata i klijentkinja od čega deset klijentkinja i 36 klijenata. Za deset godina rada imamo preko 550 prijema i veliko je zadovoljstvo da desetine njih nakon tretmana u našoj Ustanovi danas vode aktivne i uspješene živote, što je osnovi motiv za sve nas da još bolje i efikasnije radimo. Želim da istaknem da bilježimo odlične rezultate u skladu sa specifikom bolesti zavisnosti koji su na evropskom i svjetskom nivou i nastavićemo dalje da unapređujemo ovaj system – zaključio je Radinović.