18. novembar – MEĐUNARODNI STANDARDI I DOMAĆE ZAKONODAVSTVO I PRAKSA U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA, LEČENJA, PRISILNOG SMJEŠTAJA I LIJEČENJA U ZAJEDNICI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA

0
344

VALJEVO – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizovali su Seminar sa temom “Međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo i praksa u oblasti zaštite prava, liječenja, prisilnog smještaja i liječenja u zajednici lica sa mentalnim smetnjama”, koji je održan je u Opštoj bolnici u Valjevu.

Prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije, otvorio je skup na kome je predloženo da se oformi radna grupa koja bi radila na izradi materijala, protokola-obrazaca o komunikaciji sa sudovima, kao i oganizacijama okruglog stola za sudije vanparnične materije gdje bi se razgovaralo o problemima u primjeni zakona i mogućim rešenjima.

Misija OEBS-a u Srbiji bi podržala rad radne grupe za izradu ovakvih obrazaca i protokola.

O “Organizaciji zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji” govorio je dr Zoran Kovačević, ekspert Misije OEBS-a u Srbiji.

            Naredni seminar na kojima su se učesnici upoznali sa zakonom, podzakonskim aktima i međunarodnim standardima u oblasti zaštite osoba sa mentalnim smetnjama i prevencije torture nehumanog postupanja organizovan je u Subotici 25. novembra.