18. oktobar – UGOVOR SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O DUVANU BILJEŽI NAPREDAK UPRKOS PRITISCIMA IZ DUVANSKE INDUSTRIJE

0
373

U toku šestog zasijedanja Konferencije stranaka (COP6) o Okvirnoj konvenciji SZO-a o kontroli duvana (FCTC) usvojeno je nekoliko bitnih odluka čime se pomenuta konferencija smatra jednom od najuspješnijih.

U svom uvodnom govoru, generalna direktorka Svjetske zdravstvene organizacije dr Margaret Čen rekla je da, što je  „implementacija Okvirne konvencije veća i snažnija, to se duvanska industrija grčevitije bori kroz sve moguće kanale, bez obzira koliko ti kanali bili nelegalni.“

Uprkos povećanim naporima duvanske industrije u podrivaju SZO konvencije o kontroli duvana, donešene su važne odluke.

„Preduzeti su smjeli koraci naprijed u brojnim oblastima, pa sam stoga zadovoljna da u ime Sekretarijata objavim našu još čvršću saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju smanjenja konzumacije duvanskih proizvoda, pomažući na taj načim bržu implementaciju sporazuma,“ rekla je dr Vera da Costa e Silva, šefica  Sekretarijata Konvencije.

Jedna od prvih odluka odobren na konferenciji posvećena je poreskim mjerama koje bi dovele do smanjenja potražnje za duvanom. Oporezivanje duvana je veoma efikasan alat za uticaj na cijene duvana. Veći porez dovodi do veće cijene duvana, što će za uzvrat dovesti do smanjenja njegove potrošnje.