19. jul – KCCG potpisao sporazum sa referentnom ustanovom iz Pariza

0
21

Sporazum je plod, prije svega tradicionalno dobre saradnje između Crne Gore i Francuske, kao i razmjene informacija vezano za pandemiju COVID-19 putem evropskog programa koji je vodila ljekarka AP-HP dr Hazrija Mustafić i ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović a koja je finalizovana tokom posjete ovoj bolnici početkom juna tekuće godine. Obje zdravstvene ustanove izrazile su želju da prošire saradnju i poboljšaju edukaciju kadra u cilju unapređenja zdravstvene zaštite.

Sporazum će omogućiti edukaciju ljekara kao i sudenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) u AP-HP u skladu sa važećim propisima obje države. Takođe je definisana i razmjena dobre prakse u domenu pružanja njege, zatim programi kliničkog istraživanja kao i ostali domeni ekspertize.

Sporazum, koji su potpisali, ispred AP-HP direktorica delegacije za međunarodnu saradnju dr Florence Veber, KCCG direktorica dr Ljiljana Radulović i ispred Medicinskog fakulteta (UCG) dekan prof. dr Miodrag Radunović, biće na snazi tri godine sa mogućnošću izmjene uz saglasnost potpisnika Sporazuma.