20. jun – Dnevno 97 operacija, za godinu 6.742 porođaja

0
241

U bolničkim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori – Kliničkom centru, sedam opštih i tri specijalne bolnice tokom prošle godine liječeno je ukupno 116.883 pacijenta. Upoređujući podatke, Fond za zdravstveno osiguranje je edvidentirao povećanje liječenja pacijenata u 2018. u odnosu na godinu ranije za čak 6.409 građana, prenosi Dan. -Tokom 2018. godine na nivou svih bolnica je urađeno ukupno 22.366 operacija ili 97,24 u toku dana, od čega u Kliničkom centru 60,20% (58,54 dnevno), u opštim bolnicama 35,67% (34,69 dnevno) i 4,12% u Specijalnoj bolnici Risan (4,01 dnevno) – navodi se u dokumentu Fonda. Takođe, u Kliničkom centru i opštim bolnicama ostvareno je 6.742 porođaja, od čega 46% u Kliničkom centru, a 54% u opštim bolnicama. -Od ukupnog broja porođaja, 31% (2.097) je obavljeno carskim rezom, što je znatno iznad predviđenog Programom zdravstvene zaštite za 2018. godinu, gdje je definisano da se 15% porođaja obavi carskim rezom (22% u Kliničkom centru, dok je u OB Pljevlja čak 54,55% porođaja obavljeno carskim rezom) – navode u Fondu.

Iako je najviše pacijenata – 62,72% liječeno u Kliničkom centru Crne Gore, zatim 31,24% u opštim bolnicama i 6,04% u tri specijalne bolnice – Brezovik, Dobrota i Risan, prosječna dužina liječenja je najveća kod specijalnih bolnica (21,50 dana), dok je najmanja u Kliničkom centru (3,08).

– Bitan pokazatelj rada bolnica je i iskorišćenost posteljnog fonda, koja je u 2018. godini bila 72,79% (u 2017. ostvarenje je bilo 71,81% ili 69,73 bez dnevne bolnice KCCG). To znači da je od ukupno 2.343 postelja, prosječno dnevno bilo slobodno 637 postelja ili 27,21%, od čega je kod opštih bolnica dnevno slobodno bilo 379 postelja (36,10%), u Kliničkom centru 165 postelja (21,05%) i kod specijalnih bolnica 93 (18,33%) – navodi se u dokumentu Fonda.
Prosječna dužina liječenja na nivou svih bolnica u prošloj godini je 5,33 dana, dok je u 2017. ostvareno prosječno 7,53 dana, bez broja dana ostvarenih na nivou dnevnih bolnica u Kliničkom centru, dok je sa uračunatim obimom u okviru dnevnih bolnica prosječna dužina liječenja u 2017. je bila 5,6 dana. Kada je riječ o opštim bolnicama, najviše ispisanih pacijenata imala je Opšta bolnica Berane – 7.135, slijedi barska bolnica sa 6.712 ispisanih pacijenata, te Opšta bolnica Nikšić sa 6.003. U Opštoj bolnici Kotor tokom 2018.godine ispisano je 5.416 pacijenata, bjelopolskoj 4.327, zatim cetinjskoj 4.038, te pljevaljskoj 2.885.
– U Specijalnoj bolnici Brezovik evidentiran je tokom 2018. godine 3.731 ispisani pacijent, u SB Risnu 2.405 i SB Dobroti 920 – navode iz Fonda.