21. april – Završili obuku za novi vid rehabilitacije

0
275

Dvadeset fizioterapeuta i jedan logoped uspješno su završili obuku neurorazvojnog Bobath koncepta za rad sa djecom i odraslima koji se prvi put održao u Crnoj Gori.

Fizioterapeti koji su prošli ovaj vid edukacije Bobath Kurs je održan u Institutu Dr Simo Milošević u Igalu, od 4. februara do 1. marta i od 25. marta do 19. aprila, a obuku su sprovodili medicinski profesionalci iz Ljubljane na čelu s Nedom Rotar. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva zdravlja, ovaj vid obuke dio je kontinurane medicinske edukacije koju sprovodi Ministarstvo u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama, a za šta je država ove godine izdvojila pola miliona eura.

Svi polaznici kursa dobili su Certifikat EBTA (European Bobath Tutors Association) kao potvrdu uspješno završene edukacije. Ova edukacija podrazumijeva teoretsko i praktično usvajanje koncepta dijagnostike i terapije po Bobath metodi koja je svjetski priznat pristup liječenju neuromišićnih oboljenja djece i odraslih.