21. maj – Projekat Hadronska kancer terapija predstavljen u Briselu

0
246

Konferencija u Briselu, koja je okupila istraživače u 35 COST akcija koji se bave istraživanjima kancera, i 16 različitih aktera bila je prilika i da ministarka nauke Sanja Damjanović najavi skup povodom prelaska iz faze koncepta u fazu dizajna koji će biti organizovan u Crnoj Gori 18. septembra.
Konferencija je okupila istraživače koji učestvuju u 35 COST akcija koji se bave istraživanjima kancera, i 16 različitih aktera (kreatori politika, organizacije pacijenata oboljelih od kancera i predstavnike privrede) koji su razmijenili ideje, iskustva i raspravljali o izazovima koji stoje pred istraživanjima kancera, što će dovesti do bolje koordinacije na evropskom nivou. Konferencija se održava u ključnom trenutku, pružajući panevropski doprinos tekućim raspravama o programu Horizont Evropa, jer je liječenje kancera identifikovano kao jedna od budućih misija u ovom narednom Okvirnom programu za istraživanje i inovacije.
Damjanović je predstavila naučnoj COST zajednici projekat osnivanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru jugoistočne Evrope – Hadronska kancer terapija sa istraživanjima iz biomedicine pomoću protona i težih jona (SEEIIST).