21. novembar – Usluge za pacijente sa srčanim oboljenjima u KCCG na visokom niovu

0
262

Emininentni italijanski kardiohirurg, sa klinike San Donato iz Milana, prof. dr Alesandro Đamberti, boravio je po treći put u Kliničkom centru Crne Gore i sa crnogorskim ljekarima uspješno izveo kompleksne kardiohirurške operacije kod dva pacijenata koji su zbog urođenih srčanih manama već u dječijem uzrastu imali operativne zahvate.

Izražavajući zadovoljstvo nastavkom saradnje sa crnogorskim ljekarima, prof. dr Đamberti je ocijenio da Klinički centar Crne Gore posjeduje veliki potencijal, savremenu tehnologiju i stručan i proefsionalan kadar.

Direktor Klinike za bolesti srca dr Nebojša Bulatović naveo je da su uz pomoć prof. dr Đambertija izvedene operacije kod dva pacijenta, sa urođenim srčanim manama, koji su već operisani u njihovom djetinjstvu, a tokom vremena je došlo do komplikacija koje zahtevaju ponovni hirurški tretman.

– S obzirom da se radi o rijetkim stanjima, angažujemo profesora Alesandra Đambertija, evropski priznatog kardiohiruga, jednog od najvećih stručnjaka koji se bavi ovom problematikom tako da je čast imati njega za saradnika i učestvovati zajedno sa njim u liječenju ovih pacijenata – kazao je dr Bulatović.