20. novembar – Podrška NVO sektoru u aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a

0
260

Sekretar Ministarstva zdravlja Nikola Antović i predstavnici šest nevladinih organizacija potpisali su ugovore o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte podrške preventivnim i drugim aktivnostima u oblasti HIV-AIDS-a u 2019.godini, u okviru javnog konkursa Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori.

Za ovu godinu Ministarstvo zdravlja opredijelilo je ukupno 70 hiljada eura i to za nevladine organizacije: Centar kreativnih vještina, SISTEM, Juventas, Bjelopoljski demokratski centar, Identitet i CAZAS.

Nakon potpisivanja ugovora, sekretar Antović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa civilnim sektorom i istakao da je Ministarstvo zdravlja za prioritetne oblasti prevencije HIV/AIDS-a i tretman osoba koje žive sa HIV-om i ove godine opredijelilo značajna sredstva, kako bi prevenirali širenje HIV infekcije i broj novootkrivenih inficiranih slučajeva bio sve manji, a saradnja Vladinog i nevladinog sektora još efikasnija i bolja.
– Koliko nam je značajna saradnja u ovoj izizetno osjetljivoj oblasti sa najviše specifičnosti, ukazuje i činjenica da je za protekle tri godine Ministartsvo zdravlja za projekte nevladinih organizacija u ovoj oblasti izdvojilo ukupno preko pola miliona eura. Očekujemo da će nevladine organizacije koje su izabrane ovim konkursom ostvariti ono to je krajnji cilj, a to je bolja identifikacija i tretman osoba koje žive s HIV-om i ranjivim grupama koje su u riziku od infekcije – kazao je Antović.