22. februar – Američka privredna komora pouzdan partner Ministarstva zdravlja

0
91

Ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović, sa saradnicima, primila je danas delegaciju Američke privredne komore, koju je predvodio predsjednik Nikola Tripković.
Ministarstvo zdravlja, kao i cjelokupna Vlada, kako je kazala ministarka zdravlja, svejsno je značaja saradnje sa ovako renomiranim udruženjem, koje okuplja uspješne američke, međunarodne i domaće kompanije, što je garant budućeg prosperiteta u oblasti zdravstva i svim privrednim i društvenim granama u Crnoj Gori.
Prema njenim riječima, ta saradnja mora biti na izuzetno visokom nivou, kako bi kroz timski rad i zajedničke projekte, unaprijedili zdravstveni sistem, podigli nivo zdravstvenih usluga, a sve u cilju poboljšanja zdravlja cjelokupne populacije. Ministarka zdravlja posebno je pohvalila veliku posvećenost i privrženost Američke ambasade novom sazivu Vlade Crne Gore.
Predstavnici Američke privredne komore, čestitali su dr Borovinić Bojović imanovanje za ministarku zdravlja i predstavili svoju organizaciju, koja, kako je naglasio predsjednik Tripković, ima misiju unapređenja poslovnog ambijenta u cilju privlačenja američkih i drugih stranih investicija u Crnu Goru.
Na današnjem sastanku razgovarano je o oblastima saradnje i konkretnim projektima, koje će Ministarstvo zdravlja i Američka privredna komora, kroz djelovanje njihovog Komiteta za zdravlje, zajednički realizovati, sa posebnim akcentom na digitalnu transformaciju u zdravstvu i ažuriranje i revidiranje Liste ljekova.