23. novembar – Crnogorsko – Slovenački dani nauke

0
267

Saradnja između Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana (UKC) i uopšte zdravstvenih sistema dvije zemlje, mogu biti primjer dobrih odnosa, koji, kroz razmjenu iskustava i znanja, doprinose unapređenju svakodnevnog rada u ovim zdravstvenim ustanovama, kazao je direktor Kliničkog centra Crne Gore dr Jevto Eraković na otvaranju drugih Crnogorsko-Slovenačkih dana neuronauke, koji se održavaju u Podgorici, u organizaciji Centra za nauku KCCG i Udruženja neurologa Crne Gore. On je naglasio da današnje prisustvo eminentnih stručnjaka iz UKC Ljubljana dovoljno govori o njihovoj želji da daju svoj doprinos za unapređenje ove saradnje i izrazio uvjerenje da će se ona u narednom periodu, kroz zajedničke aktivnosti i projekte intenzivirati U Kliničkom centru Crne Gore uspješno se liječi sve veći broj neuroloških i neurohirurških bolesti, rekao je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i najavio nastavak ulaganja i uvođenje novih procedura u ovoj oblasti. On je na stručnom skupu Crnogorsko-Slovenački dani neuronauke, podsjetio da je prošlo više od pola vijeka kako je na tlu Crne Gore počeo razvoj neurologije i neurohirurgije. – Stasavanjem crnogorskih ljekara, uz nesebičnu pomoć i saradnju kolega iz centara iz regiona, uvođenjem novih terapetuskih i hirurških procedura, širila se lepeza dijagnostičkih i metoda liječenja neuroloških i neurohirurških oboljenja – kazao je dr Hrapović. On je rekao da se na klinikama za neurologiju i neurohirugiju, primjenom savremenih medicinskih dostignića, danas obavljaju najsloženije dijagnostičke, terapeutske i hirurške procedure. – Na Klinici za neurologiju KCCG tokom ove godine hospitalizovano je preko hiljadu pacijenata. Prvi put ove godine izvedena je procedura terapijske izmjene plazme, kao i savremena metoda u liječenju moždanog udara – mehanička trobmektomija – rekao je dr Hrapović. On je najavio nastavak ulaganja i uvođenje novih procedura u ovoj oblasti. – Na Klinici za neurohirurgiju KCCG, tokom ove godine hospitalizovano je preko 1.200 pacijenata, unaprijeđeni su kadrovski i tehnološki kapaciteti. Sprovode se procedure hirurškog liječenja oboljenja nervnog sistema, operacije različitih vrsta tumora mozga i kičmene moždine, kao i hirurgije perifernih živaca, a uspješno su izvedene i operacije na vratnoj kičmi – kazao je dr Hrapović. Prema njegovim riječima, u narednom periodu planirana je rekonstrukcija prostora i osavremenjavanje opreme. Direktor Instituta za neurofilziologiju Univerzitetskog kliničkog centra iz Ljubljane, prof. dr Blaž Koritnik je, zahvaljujući se na dosadašnjoj odličnoj saradnji sa KCCG, ocijenio je da zdravstveni sistemi Crne Gore i Slovenije imaju puno zajedničkih problema, ali i interesa i potreba, te da je u tom smislu izuzetno značajna saradnja između zdravstevnih institucija i ustanova.