24. mart – ODRŽANA 9 KONFERENCIJA – MARKETING U FARMACIJI – Srbija

0
396

Deveta po redu konferencija Marketing u farmaciji održana je u hotelu Sloboda u Šapcu, uz učešće velikog broja predavača, profesora sa fakulteta, ljekara i farmaceuta i predstavnika farmaceutskih kuća. Imajući u vidu aktuelne trendove u struci, stručni odbor Konferencije opredijelio se za predstavljanje zakonske regulative u pripremi, profesionalnih standarda ljekara i farmaceuta, kao i metoda i načina preporuke dijetetskih suplemenata unutar samomedikacije.

Generalna tema konferencije je bila Profesionalizam zdravstvenih radnika – od zakonskih aspekata do poznavanja proizvoda. Skup je pratilo oko 500 ljekara i farmaceuta. Ovaj projekat aktivno podržava Farmaceutska komora Srbije.

U okviru akreditiranog dijela predavanja, direktorica ljekarske komore Srbije, prim dr Vesna Jovanović održala je zapaženo predavanje na temu aktuelnosti u izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i stavovi o protokolima liječenja. Tom prilikom apostrofirala je najvažnije odrednice koje će doprinijeti da se očuva profesionalizam struke, među koje spada akreditacija zdravstvenih ustanova, plan mreže, politika dodjele specijalizacija i jedinstvena nacionalna strategija razvoja zdravstvenog sistema.