24. oktobar – Pacijenti zadovoljni kvalitetom usluga u KCCG

0
279

Klinički centar Crne Gore u posljednjih pola godine anketirao je 5.990 pacijenata, od kojih je samo njih 17 izrazilo nezadovoljstvo boravkom u toj ustanovi.

Procjena zadovoljstva pacijenata dobijenim uslugama jedan je od osnovnih elemenata unapređenja kvaliteta rada Kliničkog Centra Crne Gore, a glavna sestra u KCCG-u, Dragica Dobrović je, u izjavi za PR Centar, podsjetila da se od decembra prošle godine sprovodi anketiranje pacijenata o stepenu zadovoljstva uslugama u toj ustanovi.

– Anketirani pacijenti koji su kritikovali boravak u našoj ustanovi nijesu bili nezadovoljni pruženim zdravstvenim uslugama, odnosom ljekara ili medicinskih sestara, već su uglavnom bili nezadovoljni udobnošću kreveta, količinom hrane po obroku, nedostatkom Wi Fi signala, televizora na pojedinim odjeljenjima – kazala je Dobrović.

Pored pacijenata sprovodi se i anketiranje članova njihovih porodica, tako da i oni mogu iznijeti svoje mišljenje.

– Mišljenje pacijenata i njihovih porodica nam je od neprocjenjive pomoći u daljem unapređivanju kvaliteta rada naše ustanove i pozivamo ih da nam i dalje daju mišljenje i sugestije – kazala je Dobrović.