svijet decembar 2021

26. novembar – Izvinjenje za prisilnu sterilizaciju nekoliko hiljada romskih žena – Slovačka

/Objavio / 0