27. januar – ZAVRŠEN PROJEKAT AKTIVNO I ZDRAVO STARENJE – SLOVENIJA

0
267

Državna sekretarka Nina Pirnat, najavila okončanje projekta aktivnog i zdravog starenja u Sloveniji (AHA.SI), kojim upravlja Nacionalni institut za javno zdravstvo. Ona je istakla da je projekat važan za zdravstveni sektor.

Projekt je okupio razne učesnike u području starenja na nacionalnom nivou i može značajno doprinijeti pripremi sveobuhvatnog odgovora na demografske promjene u Sloveniji. Ministarstvo zdravlja je svjesno da je potrebna međusektorska saradnja, jer poslovanje cijele vlade stvara uslove života ljudi, a aktivno i zdravo starenje je jedno od temeljnih zadataka Ministarstva zdravlja Slovenije.

U pripremi je Zakon o dugotrajnoj zaštiti, koji će sveobuhvatno regulisati važno područje socijalne i zdravstvene zaštite kod starije populacije.