28. maj – EU Twinning projekat MN 16 IPA HE 01 20 – Pregled aktivnosti u prvom kvartalu

0
50

Tokom prvog kvartala implementacije Twinning projekta Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED) MN 16 IPA HE 01 20, od januara do aprila 2021. godine, sprovedeno je sedam misija, sa ukupno 37 radnih dana i 8 hrvatskih stručnjaka.

Crnogorski i hrvatski stručnjaci su sa entuzijazmom i nestrpljenjem uspješno realizovali sljedeće aktivnosti:

  • Izvršena je analiza potreba za obukom (TNA) za zaposlene u CInMED-u, na osnovu koje je sastavljen nacrt dugoročnog programa obuke
  • Pripremljen je nacrt CInMED-ove strategije sa akcionim planom za razvoj kapaciteta CInMED-a i bolju organizaciju i upravljanje.
  • Izvještaj o procjeni sačinjen je analizirajući stepen usaglašenosti crnogorskog važećeg sekundarnog zakonodavstva u oblasti lijekova i medicinskih sredstava sa pravnom tekovinom EU i sastavljen je spisak pravilnika / smjernica koje treba pripremiti / revidirati.
  • Održana je obuka o zakonodavnim zahtjevima i smjernicama EU u vezi sa EU odobrenjima za stavljanje u promet veterinarskih ljekova, kao osnovni dio obuke o procjeni dokumentacije (validnosti, kvaliteta, bezbijednosti i efikasnosti) za humane i veterinarske lijekove.
  • Održane su obuka o procedurama u okviru EU GMP inspekcijei dobrim praksama u njihovoj primjeni, kao i GMP inspekcija na licu mjesta.

Zbog situacije sa pandemijom COVID-19, misije su održavane na daljinu putem onlajn platforme, sa izuzetkom GMP inspekcije održane na licu mjesta u prostorijama Hemomonta d.o.o. u Podgorici, Crna Gora, gdje su se inspektorima CInMED-a pridružili inspektori HALMED-a.

Čak i u uslovima pandemije COVID-19, stepen saradnje između partnera na svim nivoima je više nego zadovoljavajući i svi su pokazali izuzetnu posvećenost i podršku projektu.

Konačno, postignut je značajan napredak u pripremi dokumentacije od suštinskog značaja za dalje poslovanje, a sve do sada održane misije doprinijele su povećanju ukupnih kapaciteta CInMED-a, pozivajući se na prakse i mehanizme primijenjene u državama članicama EU koji mogu biti od koristi u postizanju poboljšanja u farmaceutskom sektoru u Crnoj Gori.