3. februar – PILOT PROJEKAT U KONTROLI DIJABETESA

0
320

BEOGRAD – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije krajem prošle godine ponovo je u rad primarnih zdravstvenih ustanova uvelo posebne savjetovališne jedinice za pacijente sa šećernom bolešću, tzv. Savjetovališta za dijabetes. Otvaranjem savjetovališta u Domovima zdravlja pacijenti koji boluju od šećerene bolesti će od ljekara koji su specijalizovani za savjetovališni rad moći da dobiju sve potrebne informacije o bolesti i terapiji, pravovremenu njegu i higijensko-dijetetske savjete, a sve u cilju ranog otkrivanja, dobre kontrole i sprečavanja razvoja komplikacija ove hronične bolesti.

U okviru obnavljanja savjetovališta pokrenut je pilot projekat za dijabetes u dva Doma zdravlja (Čačak i Savski Venac-Beograd), a pod pokroviteljstvom Republičke stručne komisije za dijabetes i Ministarstva zdravlja, sa primarnim ciljem uvida u kontolu dijabetesa kod reprezentativnog uzorka pacijenata sa dijabetesom tipa 2 koji se već nalaze na oralnoj terapiji. Mjerenjem glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) iz kapilarne krvi kod 1000 pacijenata dobiće se bolji uvid u to da li se kod pacijenata postiže dobra kontrola bolesti, tj. da li postojeća oralna terapija rezultira nivoom šećera u krvi koji je ispod graničnih vrijednosti.

Uređaji i testovi uz pomoć kojih će se vršiti mjerenja HbA1c su obezbijeđeni putem donacije farmaceutske kompanije MERCK, SHARP&DOHME (MSD), a rezultati projekta treba da ukažu na trenutnu uspješnost u regulaciji šećera u krvi, kao i mogućnosti poboljšanja dijagnostike na nivou primarne zdravstvene zaštite, u cilju bolje kontrole bolesti. Na osnovu rezultata, u drugoj polovini 2015. godine mogu se očekivati i nove smjernice u radu savjetovališta za dijabetes.