4. oktobar – KCCG dio prekograničnog IPA projekta promovisanja e-zdravlja

0
218

Poboljšanje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana, korišćenjem savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) cilj je projekta PHASE Promovisanje e-zdravlja u prekograničnoj oblasti putem stimulisanja lokalnih ekonomija, koji se finansira u okviru programa prekogranjične saradnje – Interreg IPA Italija-Albanija-Crna Gora.

Ovo je zaključak prvog sastanka projekta, koji održan u Bariju (Italija), a na kojem su učestvovali i predstavnici Kliničkog centra Crne Gore, kao članovi projektnog tima. U projektu, pored Kliničkog centra, iz Crne Gore učestvovali su i predstavnici ministarstva zdravlja i Privredna komora Crne Gore, a pored njih dio tima su i partneri iz Italije i Albanije.

Projekat ima za cilj stvaranje ekosistema politika, praksi i alata, koji će djelovati kao pokretač konkurentnosti MSP u zdravstvu i e-zdravstvu. Pored toga, projekat će podstaći stvaranje i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u oblasti e-zdravstva pružajući nefinansijske usluge i povećavajući njihove kompetencije. U isto vrijeme, projekat će biti usmjeren na podizanju svijesti građana o javnim politikama u ovoj oblasti i o e-zdravstvu uopšte.

Ovim projektom predviđeno je razvijanje tri piliot aktivnosti, koje će biti usklađene sa potrebama građana. Planirano je formiranje, takozvane infarktne mreže, koja će funkcionisati kao teritorijalna mreža i imaće za cilj opremanje ambulatni i brzo djelovanje u ranim fazama srčanog udara, zatim razvoj digitalne platforme na osnovu koje će se putem integrisane njege pratiti pacijenti sa neurodegenerativnim bolestima, kao i platforma za daljinsko praćenje hroničnih pacijenata.

Ukupna opredijeljena sredstva za Klinički centar Crne Gore, u okviru ovog projekta iznose oko 470 hiljada eura.