6. februar – JAČANJE KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

0
345

ILIDŽA – Trodnevni seminar „Jačanje kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške“ održan je na Ilidži u organizaciji Project HOPE, a u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i UNICEF – om BiH.

Ovo je prvi od tri seminara čija organizacija ima za cilj jačanje kapaciteta stručnjaka u centrima za mentalno zdravlje, centrima za socijalni rad i osnovnim školama i njihovo dodatno osposobljavanje za profesionalni rad sa djecom, roditeljima i odraslima za vrijeme i nakon prirodnih katastrofa poput poplava, zemljotresa, klizišta i drugih.

Kroz prvi trodnevni seminar radilo se na jačanju vještina i znanja potrebnih za rano otkrivanje i pravovremenu intervenciju psihosocijalnih smetnji koje nastaju kod stanovništva kao posljedica prirodnih katastrofa. Seminaru je prisustvovalo 110 stručnjaka iz svih Centara za mentalno zdravlje u BiH i Distriktu Brčko, uključujući veliki broj psihologa, psihijatara, socijalnih radnika i medicinskih tehničara koji su direktno bili uključeni u pružanje psihosocijalne podrške ugroženom stanovništvu Federacije BiH i Distrikta Brčko tokom i nakon majskih poplava.