7. maj – KVALITET VAZDUHA U VEĆINI SVJETSKIH GRADOVA LOŠ

0
369

Kvalitet vazduha u većini gradova širom svijeta koji prate zagađenje vazduha na otvorenom ne ispunjava smjernice bezbjednog nivoa koje je dala SZO, izlažući na taj način ljude dodatnom riziku od respiratornih bolesti i drugih zdravstvenih problema. Urbana baza kvaliteta vazduha koju je napravila SZO pokriva 1600 gradove širom 91 zemalje; 500 gradova više nego prethodna baza podataka iz 2011. godine. Ova baza pokazuje da ljudima u više gradova širom svijeta prijete ozbiljni zdravstveni problemi zbog zagađenja vazduha. Samo 12% ljudi živi u grado­vima čiji kvalitet vazduha zadovoljava parametre date od strane SZO. Koncentracija zagađenja u skoro polovini gradova, koji prate kvalitet vazduha, je 2,5 puta veća od one koju propisuje SZO. Ljudima u tim gradovima prijeti rizik od ozbiljnih zdravst­venih problema.