Aktivnosti i rezultati Ministarstva zdravlja i zdravstvenog sistema

0
401

Kontinuiranim ulaganjem u savremenu i sofisticiranu medicinsku opremu, modernizaciju prostornih kapaciteta i edukaciju kadra, Crna Gora primjenjuje najnovija medicinska dostignuća i unapređuje kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite njenih građana.

Zahvaljujući podršci države i zalaganju medicinskih radnika, zdravstveni sistem Crne Gore se sve više oslanja na sopstvene snage i kapacitete i manje zavisi od medicinskih centara u drugim državama.

– Vlada je, kao i prethodnih godina prepoznala značaj ulaganja u zdravstveni sistem i pokazala odgovoran odnos prema svim građanima, obezbjeđujući kontinuitet i kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, kroz ulaganja u lijekove, opremu, u rekonstrukciju i adaptaciju radnih prostora, kako bi građanima i zaposlenima bilo udobnije, komfornije – dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja.

U Kliničkom centru Crne Gore svečano je u rad pušten novi aparat za spoljašnje zračenje. Klinika za onkologiju sada ima tri moderna aparata zbog čega gotovo da nema potrebe da se naši pacijenti šalju u inostranstvo.

Usvajanjem Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda zabranjeno je pušenje u zatvorenom radnom i javnom prostoru.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju proširena su prava osiguranika.

Usvajanjem Zakona o izmjenama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja bliže je uređeno davanje saglasnosti za uzimanje organa od umrlog davaoca, vraćaju se donorske kartice.

U crnogorskim zdravstvenim objektima počela je realizacija druge faze Projekta energetske efikasnosti, vrijedna šest miliona eura za 20 zdravstvenih objekata. Vlada Crne Gore je ugovor o kreditu potpisala sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, a projekat realizuju Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomije.

Građani i zaposleni u Opštoj bolnici Bar i Domu zdravlja Ulcinj osjetiće boljitak nakon završetka radova na unapređenju energetske efikasnosti tih zdravstvenih objekata, čija je vrijednost 1,4 miliona eura.

Rekonstrukcija beranskog Doma zdravlja, u okviru druge faze Projekta energetske efikasnosti – 223 hiljade eura.

U Domu zdravlja Rožaje urađena je spoljna fasada i termoizolacija što je poboljšalo uslove rada i boravka zaposlenih i građana. Vrijednost radova je 148 hiljada eura.

Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja iskazuju brigu i posvećenost da standard zdravstvenih radnika podignu na viši nivo. Nakon 97 stanova u Podgorici, izgradnjom dvije stambene zgrade u Nikšiću i kupovinom stanova po povoljnim uslovima, 63 porodice zdravstvenih radnika u tom gradu riješile su stambeno pitanje, a vrijednost radova je 2,3 miliona eura. Dvije zgrade sa 70 stanova su prve stambene zgrade za zdravstvene radnike izgrađene u Nikšiću, poslije 30 godina. Nastavljamo sa Podgoricom, B.Poljem, Pljevljima, Beranama, Andrijevicom, Plavom, Kotorom, Risnom, H.Novim, Budvom.

Uvedena je jedinstvena platforma za elektronsko zakazivanje- Izabranom doktoru su na raspolaganju za zakazivanje svi specijalistički pregledi za period od godinu dana u svim zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa.

Uvedeni su novi protokoli za liječenje- Standardizovan pristup prema svim pacijentima sa istom dijagnozom.

Planiranje ljudskih resursa- Donesen je Godišnji plan specijalizacija i užih specijalizacija za 2019. godinu kojim je odobreno 110 specijalizacija i 28 užih specijalizacija.

Vlada ispunjava strateški postavljene ciljeve i imperativ jednaka, kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita za građane u mjestu boravka.

U Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ pušten je u rad novi multislajsni skener vrijedan 330 hiljada eura, koji će građanima Risna, cijele regije i turistima omogućiti da dobiju savremenu medicinsku dijagnostiku.

To je, pored skenera u Bijelom Polju, Beranama i Nikšiću, četvrti u nizu, za koje je 1.3 miliona eura opredijelila Vlada Crne Gore.

Otvaranjem rekonstruisanog prostora specijalističkih ambulanti Doma zdravlja Kotor građani tog grada su dobili kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu u segmentu specijalističkih pregleda, a zdravstveni radnici bolje uslove za rad.

Otvaranjem patohistološkog kabineta u Specijalnoj bolnici Brezovik, koji je vrijedan 120 hiljada eura, pacijenti su dobili brzu, kvalitetnu i efikasnu dijagnostiku i nastavak liječenja. Pacijenti će brzo dobijati preciznu dijagnostiku, a potom i uključivanje terapije, što je jako  bitno, prije svega za onkološke pacijente.

Adaptacijom operacionog bloka i nabavkom medicinske opreme u bolnici u Bijelom Polju,  ispunjeni su svi standardi za pružanje operativnih medicinskih usluga, a time će se stvoriti uslovi za bolji tretman pacijenata i nesmetan rad osoblja.

U prethodnom periodu je za opremu za Opštu bolnicu Bijelo Polje, iz državnog budžeta, opredijeljeno preko pola miliona eura, i značajnim sredstvima su odobrena usavršavanja i školovanje medicinskih stručnjaka iz te bolnice.

Otvaranjem jedinice za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Andrijevica poboljšao se kvalitet usluga u toj zdravstvenoj ustanovi, a građani tog grada, zbog fizikalne terapije, više ne moraju da putuju u Berane.

U rekonstrukciju ambulante “Manastir Morača”, koja pruža zdravstvenu zaštitu za oko 700 stanovnika moračkih sela, uloženo je 35 hiljada eura. To je još jedna potvrda da je državi podjednako važna svaka zdravstvena ustanova i potvrda zajedničke brige za zdravlje mještana moračkih sela.

Visok stepen povjerenja u zdravstveni sistem koji pokazuju sva istraživanja javnog mjenja daju nam vjetar u leđa da nastavimo dalje, ali i obavezuje da svakodnevno preispitujemo šta može biti bolje, efikasnije i kvalitetnije.

 Ministarstvo zdravlja Crne Gore