Biosmilari

0
459

Sandoz je lansirao prvi biosimilarni lijek u svijetu – hormon ljudskog rasta – u Australiji 2005, i trenutno ima 3 biosimilarna lijeka odobrena u Evropi (više od bilo koje druge kompanije).

Sandoz kompanija je vodeća u grupi ovih ljekova, sa više od 50% udjela na globalnom tržištu (uključujući sve proizvode odobrene na strogo regulisanim tržištima u Evropi, Kanadi, Japanu, Australiji i SAD-u). Tri odobrena Sandozova biosimilara zauzimaju prvo mjesto u svijetu u odgovarajućim kategorijama u kojima su zastupljeni.

Kompanija takođe ima superioran razvojni program sa fokusom na monoklonska antitijela/ onkologiju u kome je trenutno 7 projekata vezanih za 5 molekula u III fazi ispitivanja.

 

Reference:

Aapro, M. Biosimilars in oncology: current and future perspectives. GaBI Journal 2013; 2: doi: 10.5639/gabij.2013. 0202.023.

Brinks, V. et al. Quality of Original and Biosimilar Epoet-inproducts. PharmRes 2011; 28: 386-393.HöerAdM et al. Saving-money in the European Health Care Systems With Biosimilars. GaBI Journal 2012; 1: 120-126.

McCamish, M., Woolett, G. Worldwideexperiencewith biosimilar development. mAbs 2011; 3: 212-220.

Roger, S. D. Biosimilars: Current Status Andfuturedirec-tions. Expert Opin. Biol. Ther. 2010; 10: 1011-1018.

Schellekens, H., Moors, E. Clinical Comparability and European Biosimilar Regulations. Nat. Biotechnol. 2010; 28: 28-31.

Weise, M. et al. Biosimilars: What Clinicians Should Know? Blood 2012; 120: 5111-5117.