Bogatstvo majskih komunikacija

0
466

Zaštita od štetnog uticaja duvanskog dima projekat je na kom se odavno počelo intenzivno raditi u okviru svjet­skog zdravstva. Usvajajući preporuke i programe relevantnih svjetskih zdravstvenih službi, zemlje kakva je Crna Gore daju značajan doprinos poboljšanju uslova življenja. – Kontrola pušenja je jedan od prioritetnih zadataka naše zdravstvene politike, ne samo zbog ogromnog opterećenja koje ono pred­stavlja za našu zemlju, nego i iz obaveza koje proizilaze iz potrebe usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa direkti­vama EU koje se odnose na duvan i duvanske proizvode, kao i onih koje se odnose na primjenu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana – rekla je na obilježavanju Svjetskog dana bez duvanskog dima, a u vezi sa ranije navedenim, prim. dr Jadranka Lakićević, pomoćnica ministra zdravlja u Vladi Crne Gore.

U cilju podsjećanja na značaj Svjetskog dana borbe protiv pušenja, Mina Brajović, predstavnica Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Podgorici, istakla je da je ovogodišnji Svjetski dan borbe protiv pušenja tematski posvećen Okvirnoj konvenciji o kontroli duvana, kako bi se naglasio ukupni značaj Konvencije ustanovljene 2003. godine, obaveze zemalja potpisnica i promovisala njena implementacija na nacionalnom nivou. Sloganom „postoje tri načina da se spasi život”, navela je ona, pokušalo se istaći značaj primjene ovog projekta.

– Pušenje predstavlja vodeći, 100% preventabilni uzrok umiranja u svijetu. Prema procjenama SZO, pušenje, uključujući „pasivno pušenje” – izloženost duvanskom dimu, godišnje uzrokuje gotovo 6 miliona smrtnih slučajeva širom svijeta. Podsjećanja radi, hronične nezarazne bolesti uzrokuju 63% smrtnih slučajeva na globalnom nivou, pri čemu pušenje predstavlja drugi po redu riziko faktor, odmah nakon visokog krvnog pritiska. Broj smrtnih slučajeva kao posljedica pušenja, veći je od združenog broja umrlih od tuberkuloze, HIV/AIDS-a i malarije. Pušenje duvana uzročno je povezano ne samo sa lošim zdravljem, nastankom inva­liditeta, sa brojnim hroničnim nezaraznim bolestima poput raka pluća, srčanih oboljenja, moždanog udara i respiratornih oboljenja, već i sa povećanim rizikom umiranja od zaraznih bolesti uključujući respiratorne infekcije i tuberkulozu – naglasila je Mina Brajović.

Osnove Konvencije, prema riječima Mine Brajović, predstav­ljaju informisanost građana o štetnom efektu duvana po zdravlje, multisektorska saradnja, učešće civilnog sektora u aktivnostima na planu kontrole upotrebe duvana i duvanskih proizvoda, uvođenje zabrane reklamiranja i prodaje duvanskih proizvoda maloljetnim licima, a Konvencija obavezuje zemlje potpisnice da povećaju akcize na duvanske proizvode.

– Ovogodišnja kampanja kontrole duvana se fokusira na ključne poruke zemljama koje moraju u potpunosti imple­mentirati sporazume zaštite sadašnjih i budućih generacija od razornih zdravstvenih, socijalnih, ekoloških i ekonomskih posljedica potrošnje duvana i nevoljnog izlaganja duvanskom dimu. Mi smo odabrali istraživanje, informisanje, edukaciju i liječenje bolesti kao metode za prevazilaženje problema pušenja. U tom smislu radimo na izradi preventivnih i promotivnih programa, programa odvikavanja – navela je dr Agima Ljajević. Pored prikazanih rezultata najnovijeg istra­živanja, Ljajević je ukazala i na neophodnost implementacije Okvirne konvencije.

Tradicionalni susreti zdravstvenih radnika u Ulcinju

Ulcinjska rivijera je, kako to već tradicija nalaže, domaćin susreta zdravstvenih radnika Crne Gore. Ove godine, od 26. do 30. maja, ova manifestacija je okupila oko 200 zdravstvenih radnika. Održavanje psihijatrijske, hirurške, ortopedske, sekcije urgentne medicine i intenzi­vne njege, internističke, urološke, nefrološke, pedijatrijske, ginekološko-akušerske, sekcije dječije stomatologije i sekcije za tehničare, obilježili su veoma sadržajni rad na ovim 51-im susretima. Doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja u Vladi Crne Gore, otvarajući ove edukativne susrete istakao je da zdravstvena njega obuhvata promociju zdravlja i prevenciju bolesti, kao i brigu o bolesnim i umirućim, uz neohodnu psihosocijalnu podršku. Osim toga, naveo je, ona podrazumijeva i učestvovanje u kreiranju zdravstvene poli­tike, saradnju sa udruženjima pacijenata, menadžmen- tom zdravstvenih ustanova i sistemom obrazovanja.

Skupovi zdravstvenih radnika baštine tradiciju do­djele nagrada najzaslužnijim predstavnicima struke. Srebrne povelje Saveza zdravstvenih radnika ove godine su uručene medicinskoj sestri Jadranki Nikčević, dr Novaku Praščeviću i Domu zdravlja u Plavu.

Dan dobrovoljnih davalaca krvi

Dan dobrovoljnih davalaca krvi, 11. maj, svečano je obilježen u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore u Podgorici. Obraćajući se „najhumanijim među humanima”, dr Rajko Strahinja, pomoćnik ministra zdravlja, izrazio je za­dovoljstvo zbog pozitivnih promjena u odnosu na povećanje procenta ostvarenosti dobrovoljnog davalaštva krvi u toku prošle godine.

U Crnoj Gori, unapređivanje dobrovoljnog davalaštva krvi, kao strateški cilj, utvrđeno je nacionalnom Strategijom bezbjedne krvi. Cilj kome težimo još nije ostvaren, ali možemo izraziti zadovoljstvo pozitivnim promjenama u odnosu na povećanje procenta ostvarenosti davalaštva krvi u prošloj godini u odnosu na raniji period, kao i povećanim učešćem dobrovoljnih davalaca krvi u odnosu na porodično davalaštvo. Prema zvaničnim podacima Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, u 2010. godini, procenat davalaštva krvi ostvaren je sa 2,47%, a u njegovom ostvarivanju, dobrovoljni davaoci krvi su učestvovali sa 28,71%.