Dijabetična retinopatija u Crnoj Gori

0
429

Generalna direktorka direktorata za bioetiku i međunarodnu saradnju u Ministarstvu zdravlja dr Mira Dašić istakla je da, prema procjenama Internacionalne dijabetološke federacije, u svijetu je u 2014. godini 387 miliona osoba imalo dijabetes, a procjenjuje se da će do 2035. godine broj oboljelih osoba od dijabetesa premašiti pola milijarde. Najveći broj osoba sa dijabetesom je starosti između 40 i 60 godina života, a bilježi se i porast broja oboljelih osoba od Tip 2 dijabetesa u svakoj zemlji širom svijeta. Procijenjeno je da je u Crnoj Gori u 2014. godini bilo oko 50. 000 osoba u stanju dijabetesa, odnosno svaki osmi građanin stariji od 20 godina je u stanju dijabetesa, a svaki 23. ima dijabetes, a to ne zna. Takođe, 9,08% oboljelih ima retinopatiju u trenutku postavljanja dijagnoze šećerne bolesti.

Ministarstvo zdravlja je 2012. godine donijelo „Nacionalnu strategiju zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću“, i na taj način postavljene su smjernice i način realizacije Nacionalne strategije.

– Ciljevi Nacionalne strategije zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću u Crnoj Gori su usmjereni ka unaprjeđenju zdravstvenog sistema u pravcu prevencije i odlaganja nastanka dijabetesa, kao i ka redukovanju komplikacija i prijevremene smrtnosti osoba u stanju dijabetesa. Ovi ciljevi će se postići kroz kontinuirano unapređivanje znanja i vještina u prevenciji, odlaganju, ranom otkrivanju i uspješnoj kontroli glikemije osoba sa dijabetesom. I skup, koji je posvećen dijabetičnoj retinopatiji u Crnoj Gori istaći će specifičnosti bolesti u ovoj populaciji i definisati smjernice za uspješno liječenje i kriterijume u postavljanju dijagnoze poremećaja glikoregulacije kao i apostrofirati značaj prevencije šećerne bolesti i njenih komplikacija” – pojasnila je dr Dašić. Doc dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje, je ovom prilikom istakao da je borba protiv hroničnih bolesti od kojih najviše oboljeva i umire stanovništvo Crne Gore svakodnevni izazov postavljen pred cijelu crnogorsku zajednicu i zdravstveni sistem. Jedan od kvaliteta integrisanog zdravstvenog sistema se ogleda u uspostavljanju registara za one bolesti koje najviše pogađaju stanovništvo i opterećuju zdravstveni sistem. Podaci dobijeni na taj način oslikavaju trenutnu zdravstvenu situaciju u društvu i upućuju na potrebne korake u pravcu poboljšanja zdravstvene zaštite. Skrećući pažnju crnogorske društvene i zdravstvene javnosti da je šećerna bolest najzastupljeniji poremećaj metabolizma na planeti, a i u Crnoj Gori, istakao je da je Crna Gora među prvih pet zemalja u Evropi sa najvišom prevalencom dijabetesa, od oko 10%, među stanovništvom starijim od 20 godina. Vrijednost šećera u krvi je osnovni dijagnostički kriterijum za klasifikaciju poremećaja metabolizma glukoze, ali takođe kod oboljelih vrijednost glikemije je pokazatelj odgovora na lijećenje i prognostički određuje rizik od pojave posljedica dijabetesa kao što su: sljepilo, cerebrovaskularna bolest, srčana i koronarna bolest, bubrežna insuficijencija, neuropatija, periferna vaskularna bolest i gangrene stopala i udova, ko je dovode do smanjenja kvaliteta i dužine života. Treba imati na umu da su, i danas, polovina umrlih osoba od dijabetesa mlađe od 60 godina. Dijabetična retinopatija, kojoj je posvećen ovaj stručni sastanak, nastaje kao rezultat dugotrajnog dijabetesa. Prevencija oštećenja vida koja je nastala usljed dijabetične retinopatije se prvenstveno postiže kroz kontrolu dijabetesa, ranim otkrivanjem retinalnih promjena i pravovremenim liječenjem vida kroz tretiranje lezija mrežnjače – kazao je dr Mugoša. Rukovodilac Registra šećerne bolesti, dr Dragan Likić kazao je da procjene Internacionalne dijabetološke federacije svrstavaju Crnu Goru na drugo mjesto u Evropi po zastupljenosti dijabetesa kod osoba starijih od dvadeset godina. Prema Internacionalnoj dijabetološkoj federaciji u 2014.godini u Crnoj Gori je od dijabetesa bolovalo 53.800 osoba. Ovaj broj od 53.800 oboljelih osoba obuhvata i oko 15.000 do 20.000 odraslih građana Crne Gore, koji ne znaju da su bolesni. Osoba može imati dijabetes godinama, čak i deset godina prije nego se pojave simptomi i otkrije bolest.

Jedan od projekata Nacionalne strategije zdravstvene zaštite lica sa poremećajem metabolizma glukoze, koju je donijela Vlada Crne Gore u 2012. godini je Registar šećerne bolesti, koji predstavlja osnovni alat za unapređenje zdravstvene zaštite i zdravlja građana Crne Gore sa poremećajem metabolizma glukoze. Prijavljivanje osoba u stanju dijabetesa počelo je u januaru 2013. godine na svim nivoima zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Tip 2 dijabetesa je najzastupljenij tip dijabetesa u Crnoj Gori sa 28.339 oboljelih osoba. Najveći broj osoba sa dijabetesom je starosti između 40 i 59 godina života.

Podaci iz Registra šećerne bolesti za prijavljene osobe jasno ukazuju da skoro četvrtina odraslih osoba, u periodu od skoro pola vijeka, u trenutku postavljanja dijagnoze dijabetesa tipa 2 ima neku komplikaciju dugogodišnje hronične hiperglikemije. Jedna od komplikacija dijabetesa je i dijabetična retinopatija. Dijabetična retinopatija nastaje kao rezultat dugotrajnog dijabetesa, odnosno dugogodišnje hronične hiperglikemije, koja obično traje duže od pet godina. Smatra se petim vodećim uzročnikom oštećenja vida i četvrtim uzročnikom slepila na svjetskom nivou, a u drugim prevalentnim uzročnikom obolijevanja u radnom dobu odraslih.